Search lyrics

Typing something do you want to search. Exam: Artist, Song, Album,Writer, Release Year...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

Aygün Kazımova

Genres: Pop

Yandır Günəş, Yandır Məni Lyrics - Aygün Kazımova

Göydən alov ələnəydi, 

Həsrəti əridəydi, 

Səni mənə yetirəydi, 

Yandır Günəş, yandır məni. 

Xəzərimin qumu dən-dən, 

Göz yaşımı qurut birdən, 

Dillərmirsən yoxsa dərddən, 

Yandır Günəş, yandır məni. 

 

İşığı yox sözlərimin, 

Ümidi yox gözlərimin, 

Sevinci yox nə gözlərəm, 

Yandır Günəş, yandır məni. 

 

Related 

 

11 Delicious Misheard Lyrics About Food 

 

HOT SONG: Miley Cyrus - 'Mother's Daughter' - LYRICS 

 

Prime Day concert by Amazon Music will be headlined by Taylor Swift 

 

Kör bəxtimin gözü bağlı, 

Ömrüm zülmət, sinəm dağlı, 

Harda qaldın, gül yanaqlım, 

Yandır Günəş, yandır məni. 

Gümanlımın şam işığı, 

Yara bilməz qaranlığı, 

Xoşbəxt olum bir anlığıa, 

Yandır Günəş, yandır məni. 

 

Photos 

 

İşığı yox sözlərimin, 

Ümidi yox gözlərimin, 

Sevinci yox nə gözlərəm, 

Yandır Günəş, yandır məni. 

Copyright: Song Discussions Is Protected By U.s. Patent 9401941. Other Patents Pending.