Search lyrics

Typing something do you want to search. Exam: Artist, Song, Album,Writer, Release Year...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

Lea Salonga

Genres: Pop

Tagumpay Nating Lahat Lyrics - Lea Salonga

Ako'y anak ng lupang hinirang 

Kung saan matatagpuan 

Ang hiyas ng perlas ng Silangan 

Nagniningning sa buong kapuluan 

 

Taglay ko ang hiwaga ng Silangan 

At saan mang bayan o lungsod 

Maging Timog, Hilaga at Kanluran 

Ang Pilipino ay namumukod 

 

Related 

 

The Best Karaoke Songs Ever, Ranked 

 

HOT SONG: Billie Eilish - 'bad guy (with Justin Bieber)' - LYRICS 

 

POPULAR SONG: Ed Sheeran - 'South of the Border' - LYRICS feat. Camila Cabello & Cardi B 

 

Refrain: 

Sama-sama nating abutin 

Pinakamatayog na bituin 

At ang aking tagumpay 

Tagumpay ng aking lahi 

Tagumpay ng aking lipi 

Ang tanging minimithi at hinahangad 

Hangad ko'y tagumpay nating lahat 

 

Ako ay may isang munting pangarap 

Sa aking dakilang lupain 

At sa pagsasama-sama nating pagsisikap 

Sama-sama ring mararating 

 

Ang iba't ibang galaw, iisang patutunguhan 

Dito isang araw, isang kapuluan 

 

Photos 

 

Sama-sama nating abutin 

Pinakamatayog na bituin 

At ang aking tagumpay 

Tagumpay ng aking lahi 

Tagumpay ng aking lipi 

Ang tanging minimithi at hinahangad 

Hangad ko'y tagumpay nating lahat 

Hangad ko'y tagumpay nating lahat 

Copyright: Song Discussions Is Protected By U.s. Patent 9401941. Other Patents Pending.

Are you remember?

Hope

Artist: Paul Brandt


Como Si

Artist: Tei Shi