Search lyrics

Typing something do you want to search. Exam: Artist, Song, Album,Writer, Release Year...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

Film Van 1 Seconde Lyrics - Singles - Van Dik Hout

hij haalt zijn handen door zijn haar 

schudt zijn hoofd om dit gebaar 

verdwaald in een herinnering 

hij start de film bij het begin 

ze zwierven samen door de nacht 

de stad die vol geheimen zat 

roekeloze tederheid 

de neonlichtreklame scheen op hen 

geen flauw benul van plaats of tijd 

hun dromen binnen handbereik 

tegen elke richting 

behalve het verleden in 

3 hoog achter schaduwkant 

haar kamer in de nieuwe stad 

liefde als een wervelwind 

de zon brak door het zolderraam op hem 

hij die altijd boven op het leven zat 

op de dag dat ze reikte naar de eeuwigheid 

en die vol van vuur, in volle strijd 

in 1 seconde verdween 

de zwarte kraag van uitlaatgas 

T-shirt aan hun rug geplakt 

hij wist het maar ze zeiden het 

ze dansden tot hij dronken werd 

ze haalt haar handen door zijn haar 

hij schudt zijn hoofd om dit gebaar 

verbaasde of verbeelde zich 

maar de zon brak door de wolken op haar 

zij die altijd liever in het donker zat 

tot de dag dat ze reikte naar de eeuwigheid 

en die vol van vuur, in volle strijd 

in 1 seconde verdween 

in 1 seconde verdween 

in 1 seconde verdween