Search lyrics

Typing something do you want to search. Exam: Artist, Song, Album,Writer, Release Year...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

Sana Kahit Minsan Lyrics - Singles - Ariel Rivera

Bakit ikaw ang nais na matanaw nitong mga mata 

Tunay kayang nabighani ako sa taglay mong ganda 

Nais kong marinig malamyos mong tinig 

Na sa akiy aliw at tila ba itoy hulog pa ng langit 

 

Pag nakita ka nay ayaw nang kumurap o pumikit man lang 

Dahil baka mawala kang bigla nang hindi ko alam 

Minsay hinahagkan, yakap-yakap kita 

Ngunit sa paggising ko ay tila ba tunay at 

 

nanghihinayang na 

 

Related 

 

Naughty & Nice Christmas Songs 

 

5 Totally Underrated Christmas Songs 

 

9 Misheard Christmas Carol Lyrics 

 

Sana kahit minsan ay mapansin ako 

Malaman kong ikay mahal at yan ang totoo 

 

Huwag mong iisiping nagbibiro ako 

Tunay ang pag-ibig na alay sa yo 

 

Pag nakita ka nay ayaw nang kumurap o pumikit man lang 

Dahil baka mawala kang bigla nang hindi ko alam 

 

Minsay hinahagkan, yakap-yakap kita 

Ngunit sa paggising ko ay tila ba tunay at 

nanghihinayang na 

 

Sana kahit minsan ay mapansin ako 

Malaman kong ikay mahal at yan ang totoo 

Huwag mong iisiping nagbibiro ako 

Tunay ang pag-ibig na alay sa yo 

 

Hanap ng puso ay laging ikaw 

Tanging nais ko ang yong pagmamahal 

Sana sabihing mahal mo rin ako 

Ikaw ang nais ng damdamin ko 

 

Check Out 

 

20 Classic Christmas Lyrics to Celebrate The Holiday Season 

 

Naughty & Nice Christmas Songs 

 

Refresh Your Christmas Playlist With These 10 Modern Holiday Tracks 

 

23 Of The Most Heartbreaking Christmas Songs Ever 

 

Sana ay mapansin ako, malaman mong kitay mahal at yan ang totoo 

Huwag mong iisiping nagbibiro ako 

Tunay ang pag-ibig na alay 

Ikaw ang nais sa habang buhay 

Ang pag-ibig na alay ko sa yo tunay 

Sa yoy tunay 

Sa yoy tunay 

Sana kahit minsan... minsan 

Sana kahit minsan... 

Sana kahit minsan... 

Copyright: Song Discussions Is Protected By U.s. Patent 9401941. Other Patents Pending.