Search lyrics

Typing something do you want to search. Exam: Artist, Song, Album,Writer, Release Year...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

Pasens'ya Na Lyrics - Singles - Cueshe

Mga mata moy nakakaakit 

Ng di sinasadya 

Ngiti moy nagbibigay sigla 

Ng di mo alam. 

Maamo mong mukha pag nakikita 

Ako ay natutulala 

Di ko alam anong gagawin. 

 

Kaya pasensya na 

Kung may pagtingin ako sa iyo. 

Di mapigilan bulong ng damdamin, 

Isisigaw ko para mapansin mo. 

Pansinin mo naman ako. 

 

Galaw moy aking sinusundan 

Wag ka sanang mawala. 

Nang ikaw ay lumapit, 

Pinagpapawisan sa sobrang kaba. 

Pilit kang mahawakan 

Pero di ko kaya. 

Sa iyoy nahihiya 

Di ko alam anong sasabihin. 

 

Kaya pasensya na 

Kung may pagtingin ako sa iyo. 

Di mapigilan bulong ng damdamin, 

Isisigaw ko para mapansin mo. 

Pansinin mo naman ako. 

 

Kaya pasensya na 

Kung may pagtingin ako sa iyo. 

Di mapigilan bulong ng damdamin, 

Isisigaw ko para mapansin mo. 

 

Kaya pasensya na 

Kung may pagtingin ako sa iyo. 

Di mapigilan bulong ng damdamin, 

Isisigaw ko para mapansin mo. 

Pansinin mo naman ako. 

Are you remember?No

Artist: Malu