Search lyrics

Typing something do you want to search. Exam: Artist, Song, Album,Writer, Release Year...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

Sana Lyrics - Singles - Cueshe

Sayang, nanghihinayang 

Na ngayo'y wala ka na 

Hinayaan, pinalipas ang mga pagkakataon 

Na ikaw at ako'y magkasama sa habang panahon 

 

At ngayo'y wala ka na 

Sa iba'y kapiling ka 

Pa'no na? 

 

Ako na lang sana 

Ang nagmamay-ari ng puso mo 

Ako na lang sana 

Ang hinahanap at binubulong na 

Sana ay tayong dalawa. 

 

Sayang, pinabayaan 

Na sumama sa iba 

Hinayaan di pinaglaban ang 

Sana'y sa 'ting dalawa 

Ala-ala mo'y hinahanap ng pusong nag-iisa 

 

At ngayo'y wala ka na 

Sa iba'y kapiling ka 

Pano na? 

 

Ako na lang sana 

Ang nagmamay-ari ng puso mo 

Ako na lang sana 

Ang hinahanap at binubulong na 

Sana ay tayong dalawa. 

 

Ako na lang sana 

Ang nagmamay-ari ng puso mo 

Ako na lang sana 

Ang hinahanap at binubulong na 

 

Ako na lang sana 

Ang nagmamay-ari ng puso mo 

Ako na lang sana 

Ang hinahanap at binubulong na 

Sana ay... 

Sana ay... 

Sana ay tayong dalawa.